Nintendo anuncia Pikmin 3 Deluxe, que chega ao Switch no dia 30 de Outubro !!